Schrijfacties

Schrijven is het oudste actiemiddel van Amnesty International.

“De  pen is machtiger dan het zwaard”

De werkgroep biedt twee actievormen aan:

* Schrijfabonnementen:
Een maandelijks terugkerende activiteit, uitgezonderd januari en de zomermaanden. U krijgt dan 9 keer per jaar informatie over ‘een case’ en een voorbeeldbrief toegezonden. Die brief kunt u voorzien van uw handtekening en versturen naar de betreffende autoriteiten.

De kosten van een schrijfabonnement:
1 brief per keer:  € 17,00 / per jaar
2 brieven per keer: € 26,00 / per jaar
3 brieven per keer:  € 33,00 / per jaar 

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met Gineke Oosterhuis, tel. 0527-697507.

Kerken:
Eens per maand worden in de kerken in Creil, Espel, Bant en Ens brieven van Amnesty aangeboden.

* Schrijfmarathon

Op 10 december wordt aangehaakt bij de schrijfmarathon van Amnestie International. In de bibliotheek in Emmeloord liggen cases en voorbeeldbrieven klaar om over te schrijven – nu daadwerkelijk met de pen.

Heeft u weinig tijd om te schrijven, dan kunt u altijd meedoen aan de digitale acties.

Dit is een stukje nieuwe tekst, met standaard tekst kleur.